CINE POATE BENEFICIA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE/PALIATIVE  LA DOMICILIU?

– Pacienţii asiguraţi care au recomandare medicală:

  1. de la medicul specialist la externarea din spital
  2. de la medicul de specialitate din ambulatoriu, nefiind necesară internarea
  3. de la medicul de familie

– Pacientii cu plata, indiferent de patologie

– Pacienţii cu boli cronice, handicap, convalescenţă, boli fază terminală, prin proiecte sociale

ATENŢIE!

Toţi pacienţii trebuie să aibă recomandare medicală de la medicul specialist sau pentru prima data, conform noilor norme metodologice, de la  medicul de familie, care să conţină tehnicile medicale ce trebuie efectuate la domiciliu! Pentru cei care nu au o astfel de recomandare, medicul nostru specialist se poate deplasa la domiciliul dvs. pentru a vă evalua starea de sănătate.

IMPORTANT DE ŞTIUT!

  • Pacientul asigurat care a primit decizie de la Casa de Asigurări, are dreptul la îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, 90 zile/an.
  • La externarea din spital sau ambulatoriul de specialitate, pacientul trebuie să primească de la medicul specialist o recomandare tip de îngrijiri medicale la domiciliu care să conţină serviciile medicale, perioada şi ritmicitatea.
  • Pacientul externat din spital/aparţinătorii/persoana împuternicită întocmesc un dosar pe care il depun la Casa de Asigurări, cu condiţia să nu se depăşească 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii. Dosarul trebuie să conţină: recomandare de la medicul specialist;  bilet de ieşire din spital; cerere către Casa de Asigurări; dovada calităţii de asigurat; act de identitate.
  • Pacientii care sunt recomandati de medicul de familie trebuie sa depuna la Casa de Asigurari la care sunt asigurati, un dosar care trebuie sa contina: recomandarea medicala (tipizat special),cerere către Casa de Asigurări; dovada calităţii de asigurat; act de identitate.

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

Echipa noastră vă poate consilia telefonic cum să întocmiţi dosarul pentru Casa de Asigurări! Contactaţi-ne cu încredere!

Aveţi grijă de sănătatea dvs!